Go to content Go to menu

Każda oszczędność na spłacie kredytu hipotecznego to zysk rzędu kilku tysięcy złotych lub więcej w zależności od struktury optymalizacji. Jakimi zasadami możesz się kierować podczas obniżania kosztów kredytu hipotecznego?

Sprzedaż łączona w kredycie hipotecznym nie jest obowiązkowa zgodnie z warunkami ustawy. Jednocześnie daje kredytobiorcy potencjalny zysk w postaci obniżonej marży. Popularne warunki dodatkowe to przelewanie stałego wynagrodzenia na rachunek, podpisanie umowy o kartę kredytową, której nie musisz wykorzystywać w masowej skali.

Etap negocjacji w kredycie hipotecznym następuje po wydaniu pozytywnej decyzji przez bank. Wtedy kredytobiorca może przedstawić własne argumenty dotyczące stabilnej historii spłat, dobrych dochodów. Można negocjować obniżenie marży, brak prowizji za udzielenie zobowiązania, lepsze warunki przy potencjalnej restrukturyzacji. Nawet drobna obniżka rzędu dziesiątek w perspektywie 30 lat spłaty to ogromne oszczędności.

Najlepsze rozwiązanie z ekonomicznej perspektywy to podpisanie umowy o kredyt hipoteczny w okresie możliwie najniższych stóp procentowych. Wysokie stopy procentowe wpływają na obciążenie budżetu domowego przy spłacie każdego zadłużenia, a szczególnie kredytu hipotecznego. Śledź zatem stale komunikaty pochodzące z Rady Polityki Pieniężnej, aby uniknąć rozczarowania.

Jeżeli stwierdzisz, że kredyt hipoteczny nie ma już tak dobrych warunków, jak myślałeś na początku skieruj się do refinansowania. To po prostu przejście z droższej oferty do tańszej, bez żadnych sentymentów.

Im wyższy wkład własny, tym mniejsze raty i koszty całego zobowiązania hipotecznego. 10% różnicy we wkładzie własnym to mniej więcej 40 000 złotych oszczędności przy najdłuższym terminie spłaty.

Raty malejące to dobre rozwiązanie przy stabilnej zdolności kredytowej, gdzie nie ma problemów z pokryciem większych opłat w kilku pierwszych latach spłaty. Raty równe zdecydowanie podnoszą koszty kredytu hipotecznego, ale to niestety jedyna opcja dla klientów znajdujących się na krawędzi pozytywnego rozpatrzenia wniosku.

Wskazówka na zakończenie

Prowizja, marża, stopy procentowe to czynniki do obowiązkowej, długoterminowej analizy. Nawet po dłuższej spłacie kredytu hipotecznego możesz ponownie negocjować z bankiem obniżenie niektórych opłat ze względu na ograniczenie ryzyka dla instytucji.

Oszczędność na spłacie kredytu hipotecznego, koszty kredytu hipotecznego, sprzedaż łączona w kredycie hipotecznym