BIK- co to takiego?

Pod skrótem BIK kryje się Biuro Informacji Kredytowej. Jest to miejsce, gdzie gromadzone są i udostępniane dane odnoście historii kredytowej poszczególnych konsumentów, a także przedsiębiorców. Takie informacje pokazują, czy dana osoba rzetelnie spłacała dotychczasowe kredyty. Do BIK informacje przekazują banki, SKOK-i i wszelkie inne instytucje kredytowe, które udzielają kredytów konsumenckich.

Z historii BIK.

BIK powołano w 1997 roku. Zrobiły to banki i Związek Banków Polskich, po to, aby można było zminimalizować ryzyko bankowe i jednocześnie zwiększyć bezpieczeństwo obracania pieniędzmi. Miało to na celu zmniejszenie ilości zadłużeń. Informacje jakie znajdują się w BIK pozwalają bankom na szybsze zdecydowanie o tym, czy dany klient otrzyma kredyt, czy też nie. Cała procedura przyznawania kredytów w bankach dzięki informacją jakie gromadzone są w BIK jest o wiele szybsza i bardziej dokładniej banki sprawdzają, czy dana osoba jest rzetelna i spłaci na czas zadłużenie. W momencie, kiedy zostaje nam przyznany kredyt, bank co miesiąc będzie wysyłał do BIK informacje na nasz temat. Będą to informacje dotyczące tego w jaki sposób regulujemy swoje zobowiązania, mówiąc inaczej czy spłacamy wszystko na czas. Do BIK trafiają wszystkie informacje odnośnie naszych kredytów i są to zarówno informacje pozytywne jak i negatywne. Jeśli nie spłacamy kredytu na czas taka informacja trafi do BIK i tym samym, jeśli w przyszłości będziemy starać się o kolejny kredyt może być z tym kłopot. Bank, który sprawdzi naszą historię kredytowania może wówczas uznać, ze jesteśmy nierzetelnymi klientami i nie będziemy spłacać kredytu na czas.

Jeżeli terminowo spłacaliśmy kredyt dane w BIK będą tam przetrzymywane aż do czasu, kiedy całkowicie spłacimy kredyt. Wówczas możemy sami zadecydować, czy chcemy aby te dane tam pozostały. Jeśli mamy pozytywną opinię lepiej takie dane zostawić w BIK. Mogą być przydatne, kiedy będziemy się starać o kolejny kredyt w innym banku. Bank w którym już raz braliśmy kredyt sam będzie wiedział jak go spłacaliśmy i będzie wiedział czy można nam dać kolejny kredyt. Zawsze spłacajmy raty na czas, jeśli myślimy w przyszłości brać kolejny kredyt. Zła opinia w BIK może nam to uniemożliwić.