Czego oczekuje kredytobiorca od restrukturyzacji kredytu?

Bankom opłaca się utrzymanie, nawet ryzykownego klienta, chociaż prawo bankowe nie zapewnia odpowiedniej elastyczności utrzymywania umów. Banki nie podejmują decyzji w oparciu o luźne wnioski, ale bazują na wytycznych KNF, prawie bankowym, ustawie o kredycie konsumenckim. Z drugiej strony kredytobiorcy oczekują precyzyjnych właściwości od restrukturyzacji zadłużenia.

Główne potrzeby zgłaszane przez kredytobiorców w związku z restrukturyzacją

Jeden z podstawowych punktów to zmniejszenie marży, oprocentowania, krótko mówiąc kosztów umowy kredytowej. W przypadku „frankowiczów” widać, że wielu kredytobiorców analizuje bezpłatnie umowy w kancelariach prawnych i próbuje wynegocjować lepsze warunki spłaty, niezależnie od pierwotnych ustaleń. Można zatem założyć, że na rynku pojawiają się agresywne i bardziej bierne postawy dotyczące restrukturyzacji problematycznego długu. Kolejna potrzeba to wyraźna optymalizacja miesięcznych rat. Jedyny model obniżenia rat miesięcznych występuje przez wydłużenie okresu spłaty zobowiązania. Taka dzieje się, np. przy kredytach konsolidacyjnych.

Przywracanie płynności minimalną ratą miesięczną

Kredytobiorca scala dotychczasowe pożyczki, wydłuża okres spłaty, a w zamian rata spada o kilkadziesiąt procent, co pozwala praktycznie natychmiast przywrócić racjonalną płynność. Konsolidacja zadłużenia i wakacje kredytowe to podstawowa formuła restrukturyzacji wykorzystywana w ramach zadłużenia konsumpcyjnego. W przypadku kredytów hipotecznych zgodnie z uwarunkowaniami ustawowymi bank wychodzi samodzielnie z planem restrukturyzacyjnym. Oczywiście plan restrukturyzacyjny pojawia się tylko w uzasadnionych ekonomicznie przypadkach. Wyraźne naznaczenie bankructwem nie pozwala na podjęcie działań naprawczych.

Szybkość rozpatrywania wniosku restrukturyzacyjnego

Kredytobiorcy za raportami NBP zgłaszają również potrzebę błyskawicznego rozpatrzenia wniosków restrukturyzacyjnych i pominięcie firm windykacyjnych. Banki przekazują często przeterminowane długi na giełdy branżowe (giełdy długów) i pozbywają się obciążenia. Nie muszą również utrzymywać w ten sposób własnych działów windykacyjnych. Ten model pojawił się na przestrzeni ostatnich lat. Do jakiej formy restrukturyzacji kredytu ci najbliżej?