Lokaty, w które warto inwestować

Inwestycja w lokaty może być całkiem opłacalna, tylko trzeba wybrać odpowiednią dla siebie opcję.

Lokaty należą do tych sposobów inwestowania, gdzie zyski nie będą oszołamiające, ale będą za to praktycznie pewne. Można je zmaksymalizować, jeśli tylko zostanie wybrana odpowiednia opcja lokaty. Przy wyborze lokaty należy kierować się różnymi kryteriami. Do najważniejszych należy bez wątpienia wysokość oprocentowania lokaty. Wysokość ta bezpośrednio określa, jak wysokie będą odsetki z lokaty, czyli jak wysokie będą zyski. Oprocentowanie może być stałe przez cały okres trwania lokaty, ale może też się zmieniać w zależności od zmian stóp procentowych i wtedy mówimy o oprocentowaniu zmiennym. Trzeba też zwrócić uwagę na częstotliwość kapitalizacji odsetek, która jest po prostu dopisywaniem wypracowanych już odsetek do kapitału. Po każdym takim dopisaniu większa staje się bazowa kwota do naliczania kolejnych odsetek, wiec te są coraz większe.

Nie każdemu może jednak odpowiadać zysk dostępny na standardowej lokacie, gdyż będzie nieco za niski. Jeśli ktoś jest w stanie zaryzykować nieco bardziej, to wato pomyśleć nad rozwiązaniem, jakim jest lokata podwójna, czy też strukturyzowana, oferowana przez wiele banków. W przypadku takiej lokaty wpłacane środki dzielone są na dwie części, które są w różny sposób inwestowane. Jedna z nich – część kapitałowa jest inwestowana tradycyjnie, jak na standardowej lokacie – mniejszy zysk, małe ryzyko. Natomiast druga część jest inwestowana w różnego rodzaju fundusze i instrumenty finansowe dające większe zyski, ale jest to okupione większym ryzykiem. Całościowe zyski z takiej lokaty podwójnej mogą wynosić nawet kilkanaście procent w porywaniu z kilkoma procentami z lokaty tradycyjnej.

Decydując się na lokatę terminową trzeba jeszcze rozważyć, czy wpłacane środki nie będą nam potrzebne jeszcze w czasie trwania lokaty. Oczywiście, wszystkiego przewidzieć się nie da, ale odpowiednie rozplanowanie w tej kwestii jest bardzo istotne. Dlaczego? Otóż możemy co prawda wybrać środki przed upływem terminu zapadalności lokaty, ale będzie się to wiązało z utrata odsetek. Jeśli wiemy, że środki będą nam potrzebne w najbliższej przyszłości, to być może warto pomyśleć nad lokatą krótkoterminową o dobrym oprocentowaniu. Wtedy będzie można pieniądze zainwestować i odebrać je z zyskiem wtedy, kiedy akurat będą potrzebne. Taka sytuacja nie dotyczy jednak lokat dynamicznych, zwanych też progresywnymi. Są to również lokaty o ustalonym terminie zapadalności, ale wypłata środków przed tym terminem nie niesie ze sobą konsekwencji w postaci utraty odsetek. Zysk wypracowany na takiej lokacie będzie proporcjonalny do czasu, jaki środki pozostawały na lokacie.

Jeśli możemy wolne środki zainwestować na dłuższy czas, to oczywiście można śmiało pomyśle o lokacie długoterminowej, nawet trzyletniej. Co więcej można wtedy zdecydować się na lokatę odnawialną. Polega ona na tym, że po zakończeniu lokaty jest ona automatycznie uruchamiana od nowa, dzięki czemu środki nadal pracują przynosząc zysk, bez konieczności ich ponownego ulokowania w banku.