Najważniejsze funkcje Biura Informacji Kredytowej

Pozyskiwanie danych o pożyczkobiorcach jest niezbędne dla podpisania bezpiecznej umowy kredytowej. Terminowość spłaty rat kredytów gotówkowych jest najważniejsza z perspektywy każdego pożyczkodawcy. Nieuczciwe podejście klienta do spłaty kredytu prowadzi najczęściej do zaburzenia płynności w instytucji finansowej, a także do rozwiązania umowy, co generuje problemy z odsetkami karnymi, z zajęciami komorniczymi. Dochodzi do tego w wielu przypadkach ogłoszenie upadłości konsumenckiej przed pożyczkobiorców. Z tego powodu analiza kredytobiorcy to jedno z najważniejszych elementów stabilności gospodarczej. Ryzykownym pożyczkobiorcom nie warto wypłacać środków, bo to problem nie tylko dla pożyczkodawcy, ale później dla wielu innych instytucji publicznych. Analiza kredytobiorcy gwarantuje w dużym stopniu dyscyplinę. W artykule poznasz najważniejsze funkcje powiązane z funkcjonowaniem Biura Informacji Kredytowej.

Charakterystyka Biura Informacji Kredytowej w odniesieniu do warunków udzielania kredytu

Biuro Informacji Kredytowej funkcjonuje już od 1997 roku. Baza BIK powstała z inicjatywy Związku Banków Polskich. Pożyczkodawcy konkurują na wielu poziomach, natomiast w zakresie wymiany informacji występuje maksymalna zgodność interesów. Analiza kredytobiorcy to nie tylko wymysł banków detalicznych. Bez obserwacji kredytobiorców nie można odpowiednio zabezpieczyć całego systemu rozwoju akcji kredytowej. W Stanach Zjednoczonych dla przykładu dość liberalnie podchodziło się dekadami do udzielania ryzykownych kredytów. To wywołało w końcu masowy kryzys z roku 2007. Bardzo ryzykowne kredyty większość instytucji zamieniała w papiery wartościowe i wypuszczała na międzynarodowy rynek kapitałowy. Widać zatem, że ochrona systemu przed ryzykownymi kredytami jest bardzo ważna dla bezpieczeństwa ekonomicznego całego społeczeństwa, a także do regulowania podstawowych wskaźników rozwoju.

Zarządzanie danymi kredytobiorców w praktyce

Dzięki bazie danych BIK banki detaliczne oraz parabanki prowadzą profesjonalną ocenę punktową klientów. Biuro Informacji Kredytowej przesyła po wydaniu dyspozycji informacje o dotychczasowej historii spłaty zobowiązań. BIK przechowuje informacje o wszystkich kredytach, a zatem pożyczkodawca widzi, czy często korzystasz z dodatkowej gotówki. Im więcej otwartych zobowiązań, tym mniejsza szansa uzyskania kolejnego na optymalnych warunkach. Długa historia pozytywnej spłaty kredytów punktuje jednak w dłuższej perspektywie. Dzięki temu możesz zaciągać coraz większe kwoty na niższym oprocentowaniu. Banki detaliczne podchodzą w sposób optymalny do uczciwych klientów. Wiele banków porównuje między sobą dane BIK od różnych klientów, co prowadzi do wyznaczenia optymalnego rankingu. Biuro Informacji Kredytowej odpowiada za gromadzenie, za zarządzanie danymi kredytobiorców, a przede wszystkim za ich udostępnianie. Warto zaznaczyć, że Biuro Informacji Kredytowej to baza wyłącznie zobowiązań występujących w bankach detalicznych i SKOK – ach. Nie obejmuje zadłużeń niebankowych, czyli alimentów, mandatów, rachunków.

Kompleksowa analiza pożyczkobiorcy i bezpieczeństwo systemu

Najlepiej łączyć dane z Biura Informacji Kredytowej z danymi pochodzącymi z Biura Informacji Gospodarczej. W ten sposób kredytodawca uzyskuje kompleksowy obraz klienta, zazwyczaj niemożliwy do zafałszowania. Dzięki wskazanym bazom informacji o kredytobiorcy instytucje finansowe chronią się przed wyłudzeniami i innymi problemami ekonomicznymi związanymi z brakiem spłaty założonych w umowie rat.